#Stadenilappland

Vandra i våra parker och stadsnära natur

Datum: Tisdag 22 maj 2018 - fredag 7 sep 2018 Visa karta

I Lycksele är vi stolta över vår vackra stad och naturnära miljöer. Med fantastiska parker och centrumnära naturmiljöer kan man lätt ta sig ut för rekreation. I centrum hittar du Djupskolavan som är en blomstrande park med fågelliv. Vid Tannens friluftsområde finner du långtjärn med en lagom motionsrunda med sittplatser utmed tjärnen. Skrabbtjärn ligger strax norr om golfbanan och campingen och är en vegetationsrik, fin liten fågeltjärn. Här kan du också spana in änder och sällsynta doppingar från ett nybyggt fågeltorn. Korpberget även de ett av våra närmaste naturområden.

Vatten utgör alltid mycket värdefulla inslag i de stadsnära naturmiljöerna både ur natur- och rekreationssynpunkt. I Lycksele tätort finns Umeälven, några bäckar och flera mindre och större tjärnar

Umeälven har trots regleringen relativt höga naturvärden i centrala Lycksele, där grunda bottnar gynnar ett rikt fågelliv mitt inne i centrum. Det gäller även Skrabbtjärn. I övrigt har de flesta vattenmiljöer ordinära naturvärden, men utgör viktiga rekreationsområden.

Visa mer

Tillfällen

Datum    
19 Jul
Torsdag 19 jul 2018
20 Jul
Fredag 20 jul 2018
21 Jul
Lördag 21 jul 2018
22 Jul
Söndag 22 jul 2018
Gold of Lapland
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Västerbotten