#Stadenilappland

Utflyktsmål Vormforsen & Blåviksberget

Datum: Torsdag 6 sep 2018 - lördag 22 sep 2018 Visa karta

Vormforsen är en av Vindelälvens mäktigaste forsar med en fallhöjd på nio
meter på en 500 meter lång forssträcka. Forsen är välbesökt sommartid,
både som rastplats för bilturister som kör utmed Vindelälven och som
utflyktsmål för lokalbefolkning och stugägare.

Urberget kommer i dagen vid forsen och
en mängd storstenar och flyttblock ligger
längs stränderna. I mitten av forsen har ett
vattenfall bildats där vattnet pressas ned
mot botten och virvlar upp i ett vitt skum.
Fallet är mycket kraftfullt och imponerande.
Stenarna är hala och vattnet strömmande,
så håll barnen under uppsikt.
Här finns rastplatser med eldplats och
vindskydd på bägge sidor om älven. Den
mest välbesökta ligger utmed väg 365 på
nordöstra sidan av älven. Här finns också
en minnessten tillägnad Evert Taube som
protesterade mot planerna på vattenkraftsutbyggnad
av Vindelälven. En rad i den
populära visan Änglamarrk lyder: ”Låt sista
älven som brusar i vår natur. Brusa alltjämt
mellan fjällar, gran och fur.”

Visa mer

Tillfällen

Datum    
20 Sep
Torsdag 20 sep 2018
21 Sep
Fredag 21 sep 2018
22 Sep
Lördag 22 sep 2018
Gold of Lapland
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Västerbotten